Slide background

SF-Caravan Oulun Seutu ry

RANTASARKA

Slide background

SF-Caravan Oulun Seutu ry

RANTASARKA

Slide background

SF Caravan Oulun Seutu ry

RANTASARKA

Slide background

SF-Caravan Oulun Seutu ry

RANTASARKA

Slide background

SF-Caravan Oulun Seutu ry

RANTASARKA

Slide background

SF-Caravan Oulun Seutu ry

RANTASARKA

Slide background

SF-Caravan Oulun Seutu ry

RANTASARKA

Slide background

SF-Caravan Oulun Seutu ry

RANTASARKA

Slide background

SF-Caravan Oulun Seutu ry

RANTASARKA

Slide background

SF-Caravan Oulun Seutu ry

RANTASARKA

Slide background

SF-Caravan Oulun Seutu ry

RANTASARKA

Slide background

SF-Caravan Oulun Seutu ry

RANTASARKA

Slide background

SF Caravan Oulun Seutu ry

RANTASARKA

Slide background

SF Caravan Oulun Seutu ry

RANTASARKA

Slide background

SF Caravan Oulun Seutu ry

RANTASARKA

Slide background

SF Caravan Oulun Seutu ry

RANTASARKA

Jonotus- ja vaihtolistakäytännöt

  • Kesäkausipaikalla oleva vaunukunta voi ilmoittautua vaihtolistalle. Vaihtolistalla olevilta kysytään keväällä listan mukaisessa järjestyksessä, että haluavatko he siirtyä jollekin vapautuneelle paikalle. Jos vaunukunta ei halua siirtyä uudelle paikalle, pysyy se vaihtolistalla entisellä paikallaan. Jos vaunukunta ottaa vastaan uuden paikan ja haluaa jatkaa edelleen vaihtolistalla olemista, vaunukunnan on ilmoittauduttava uudelleen vaihtolistalle, jolloin vaunukunta lisätään listan viimeiseksi.
  • Paikkaa ei voi vuokrata eteenpäin ja sitä voi käyttää vain vuokrasopimuksen tehnyt vaunukunta. Vaunukuntaan voi kuulua samassa ruokakunnassa asuvat henkilöt. Jos varsinaisen täyden kausipaikkamaksun suorittaneen vuokralaisen, eri ruokakunnassa asuva täysi-ikäinen perillinen käyttää samaa vaunua, hän voi tehdä sopimuksen samalle paikalle ja hän maksaa 50 % kausipaikan maksusta. Perillisen on oltava myös yhdistyksen jäsen.
  • Jos kesäkausipaikan jonotuslistalla oleva ei ota tarjotuista paikoista paikkaa vastaan, poistetaan hänet listalta. Paikka on otettava vastaan kolmen vuorokauden kuluessa siitä, kun vapaana olevia paikkoja hänelle tarjotaan. Mikäli hän haluaa jonottaa kesäkausipaikkaa uudelleen, hänen tulee ilmoittautua uudelleen jonotuslistalle, jolloin hänet lisätään listan viimeiseksi.
  • Jos talvikausipaikalla oleva haluaa tulla seuraavana talvena samalle paikalle, hän voi varata paikan suorittamalla kuluvan talvikauden aikana 50 euron varausmaksun. Varausta ei voi tehdä kesäkausipaikoille. Talvikausipaikalla olevalla on etuosto-oikeus kesäkuukausipaikkaan ennen alueen ulkopuolelta tulevia uusia asiakkaita. Kesäkuukausipaikkoja on rajoitettu määrä, eikä niitä välttämättä riitä kaikille.

Talvikausipaikan vuokraus kolmannelle osapuolelle

  • Mikäli talvikausipaikan haltijan paikka ei ole käytössä, yhdistyksellä on mahdollisuus vuokrata paikka kolmannelle osapuolelle. Paikan haltijan on paikalta poistuessaan ilmoitettava, milloin hän palaa paikalle ja siihen saakka paikka on yhdistyksen toimesta vuokrattavissa edelleen.
1601486
Last Week: 233
This Month: 737
Total: 1 601 486